ξύλινα παιχνίδια | οικολογικά προϊόντα
ξύλινα παιχνίδια | οικολογικά προϊόντα

πρόωρα μωρά

Για τα πρόωρα μωράκια, τα οποία χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, η Lotties ανέπτυξε και προσάρμοσε μια σειρά από βιολογικά και φυσικά προϊόντα της για τις ανάγκες των πρώτων τους εβδομάδων. Τα προϊόντα αυτά είναι δοκιμασμένα σε πολυάριθμες κλινικές της Γερμανίας.