ξύλινα παιχνίδια | οικολογικά προϊόντα
ξύλινα παιχνίδια | οικολογικά προϊόντα

Όροι χρήσης

παράγραφος 1
Οι παρακάτω γενικοί όροι καταστήματος είναι μέρος της σύμβασης της επιχειρηματίας Άννας Τουρσίδου με τον πελάτη. Ο πωλητής παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες βάση των όρων αυτών.

παράγραφος 2
Σύναψη σύμβασης.
Οι δημοσιοποιημένες προσφορές μας είναι χωρίς καμία δέσμευση. Το babynatural.gr δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν λάθη στα αναγραφόμενα στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεδομένα.
Ο πελάτης δεσμεύεται ότι κάνοντας κλικ στο κουμπί (σύνδεσμο) «επιβεβαίωση παραγγελίας» δείχνει την πρόθεσή του για την αγορά/απόκτηση των επιλεγμένων από αυτόν προϊόντων στο καλάθι αγορών.
Η σύμβαση/συμβόλαιο τίθεται σε ισχύ όταν ο πελάτης δεχτεί μια παρότρυνση για πληρωμή ή όταν λάβει κάποιο ηλεκτρονικό μήνυμα από το babynatural.gr με πληροφορίες για την παραγγελία, την πληρωμή και την αποστολή του προϊόντος.

Σε περίπτωση παραγγελίας προϊόντος που δεν υπάρχει στην αποθήκη μας και ο προμηθευτής αδυνατεί να μας το προμηθεύσει, το babynatural.gr διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει τη σύμβαση/συμβόλαιο με τον πελάτη. Η πληρωμή θα επιστραφεί αμέσως στον πελάτη.

παράγραφος 3
Ενημέρωση ανάκλησης και συνέπειες ανάκλησης.
Για τον καταναλωτή ισχύει η ακόλουθη «παράγραφος 3». Ο πελάτης έχει δικαίωμα να ανακαλέσει/ακυρώσει τη σύμβαση εντός δύο εβδομάδων από τη στιγμή που έλαβε το/τα προϊόν/προϊόντα της παραγγελίας του. Ο πελάτης δεν έχει υποχρέωση να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους ανακαλεί τη σύμβαση. Η ανάκληση λαμβάνει χώρα όταν ο πελάτης ενημερώσει γραπτώς με e-mail, φαξ, ή ταχυδρομικώς και επιστρέψει το/τα προϊόντα εγκαίρως στο babynatural.gr εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος. Η ανάκληση πρέπει να απευθύνεται στη:
Άννα Τουρσίδου
babynatural.gr
Rethel-Str. 151
40237 Düsseldorf
Germany
email: storekeeper@babynatural.gr .
Fax: 0049 211 41666933

Σε περίπτωση ανάκλησης ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής αν το επιστρεφόμενο προϊόν είναι το ίδιο με το προϊόν που έχει παραγγελθεί και αν το ποσό του επιστρεφόμενου προϊόντος δεν ξεπερνά το ποσό των 40 ευρώ ή αν σε περίπτωση υψηλότερης τιμής δεν έχετε δώσει τη στιγμή της ανάκλησης μέρος ή όλο της συμφωνημένης στη σύμβαση πληρωμής. Σε κάθε άλλη περίπτωση το babynatural.gr επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής.

Σε περίπτωση ανάκλησης/ακύρωσης και οι δύο πλευρές είναι υποχρεωμένες να επιστρέψουν τις παροχές που έλαβαν με τη σύμβαση: Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το/τα ανακαλώμενα προϊόντα εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος και το babynatural.gr είναι υποχρεωμένο να επιστρέψει τα χρήματα αμέσως μόλις λάβει το/τα επιστρεφόμενα προϊόντα.

Copyright © 2008-2018 www.babynatural.gr
Απαγορεύεται η χρήση ή δημοσίευση σε οποιοδήποτε μέσο οποιουδήποτε κειμένου ή μέρους κειμένου ή φωτογραφίας με ή χωρίς επεξεργασία που περιέχεται στο www.babynatural.gr χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του νόμιμου υπευθύνου του καταστήματος www.babynatural.gr.

Πίσω